Home | Historie | Nieuws | Doelgroep | Garanties | Referenties | Media | Showroom | Vacatures | Contact | Links   
               
Celsiusstraat 6 |   Wijchen  |  024-6414597 |  info@tifa-theunissen.nl

 

 

 Kozijnen / Gevelelementen

Producten
• Kozijnen / Gevelelementen
• Houtskeletbouwelementen
• Binnen- buitendeuren
• Voordeuren
• Hefschuifdeuren
• Draai- kiepsystemen
• Schuif- vouwdeuren
• 4 seizoenen puien
• Erkers / Serres
• Luiken
• Binnenpuien & kozijnen
• Garage deuren
• Raamdeuren / ramen
• Speciaal timmerwerk
• Lijstwerk
• Dakkapellen
Trappen
• Van offerte tot aflevering
• Productie proces
• Onderhoud
• Hout & Milieu
Algemene voorwaarden

 

 

Theunissen Timmerfabriek is een goed geoutilleerde timmerfabriek, die over een modern machinepark beschikt in een uitstekende van alle gemakken voorziene hal waarin
deskundig en vakbekwaam personeel werkzaam is.

KWALITEIT GEWAARBORGD

Wij vervaardigen kozijnen / gevelelementen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Het KOMO-attest met productcertificaat 30631/00 op basis van de BRL 0801 houten gevelelementen is in ons bezit.
Omdat wij onder KOMO onze producten leveren controleert een inspecteur van (SKH) Stichting Keuringsbureau Hout ons regelmatig of we de hoge technische specificatie handhaven.

Daarnaast hanteren en onderhouden wij onze Interne kwaliteitsbewaking waarin wij diverse informatie vastleggen zoals:
- Herkomst hout
- Leverancier
- Houtvochtgehalte
- Gewicht van het hout
- Routing invullijst:  Waarin gemeten en vermeld wordt m.b.t. Schaafwerk – Passingen verbindingen – Profileringen – Inkrozingen – Opsluiten  - Laagdiktes van grond- en aflaksystemen
                                                                                                                                      – Afmontage – Opslag – Transport

Niet alle producten kunnen met ons certificaat geleverd worden. U kunt dit zelf controleren of het door U gekochte product met KOMO geleverd is.
In het kozijn is door ons dan een rond kunststof merkteken aangebracht.
Dit merkteken vermeldt tevens de weerstandsklasse waaraan dit product voldoet en zijn getest op minimale en maximale afmetingen.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij S.G.T. Stichting garantie voor timmerwerk (119).
S.G.T. biedt U in principe 10 jaar lang zekerheid bij gegronde schadeclaims.
Ook als Theunissen Timmerfabriek gedurende de looptijd ophoudt te bestaan, laat het garantiefonds U niet in de steek.
Het garantiefonds ziet erop toe dat een toegewezen schadeclaim correct wordt afgewikkeld.
Doet er zich serieuze schade voor, ga dan nooit zelf herstelwerkzaamheden uitvoeren. U kunt daarmee uw aanspraak op garantie verspelen.
Constateert U binnen 10 jaar tekortkomingen aan het S.G.T.-timmerwerk, dan dient U dit schriftelijk zowel aan de betreffende leverancier als aan het S.G.T. te melden.

Postbus 24 
1400 AA  Bussum
e-mail: sgt@nbvt.nl  

Zorgvuldig geproduceerde kozijnen verdienen het ook om zorgvuldig gemonteerd te worden.
Goed monteren is niet heel ingewikkeld, maar er kunnen toch rare fouten gemaakt worden, met vervelende gevolgen. Voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats is informatie te vinden op de website van Nbvt. “ Hoe te stellen en in te metselen van kozijnen / gevelelementen.Klik hier voor glasomschrijvingen en diverse types glas.                                                                                                               


OPTIES  TIMMERWERK :   DE CONCEPTEN   I , II en III
                     

Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U ? Waarom de concepten I, II en III ?

De industriële mogelijkheden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve mogelijkheden, toepassingen en oplossingen die THEUNISSEN TIMMERFABRIEK U biedt, maken maatwerk mogelijk.
Met de ontwikkeling van de drie concepten brengt de Nederlandse Bond van Timmerfabrieken hierin helderheid.
De concepten I, II en III geven inzicht in drie opties voor het bestellen van de kozijnen / gevelelementen: per optie zijn nu de taken en verantwoordelijkheden tussen Theunissen Timmerfabriek en
opdrachtgever duidelijk vastgelegd.
De randvoorwaarden zijn nu helder, ze zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn BRL 0801.

Concept I      Toelevering halfproduct                  

Verantwoordelijkheden van Theunissen Timmerfabriek bij Concept I:

• Leveren van kozijnen al of niet voorzien van ramen en/of deuren;
   - kozijn- en raamhout klasse A (hardhout)
   - al of niet voorbereid voor inbraakwerende uitvoering
   - voorzien van een grondverfsysteem
• Transport naar en afleveren op de bouwplaats
• Overdracht van verwerkingsvoorschriften
• Overdracht van een onderhoudsadvies

Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept I:

• Controle op compleetheid.
• De volgende werkzaamheden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften;
    - opslag op het werk
    - voorzien van beschermende voorzieningen op de liggende delen en kwetsbare delen
    - stellen, aanbrengen en verwerken
    - repareren van beschadigingen
    - herstellen van grondverfsysteem
    - voor zover van toepassing deuren nauwkeurig afhangen, sluitnaden
      controleren en conform verwerkingsvoorschriften afwerken
    - beglazen en direct afdichten (afkitten)
    - voorbereidingen treffen voor het aanbrengen van een voorlak- en aflaklaag (binnen 6 maanden na aflevering)
• Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker


Concept II      Toelevering meer compleet product      

Verantwoordelijkheden van Theunissen Timmerfabriek bij Concept II:

• Leveren van kozijnen al of niet voorzien van ramen en/of deuren;
   - al of niet voorbereid voor inbraakwerende uitvoering
   - voorzien van al of niet aangebrachte dorpelafdekkers en/of neuslatten
   - voorzien van een voorlaksysteem
   - voorzien van beschermende voorzieningen op de liggende delen en kwetsbare delen
• Transport naar en afl everen op de bouwplaats
• Overdracht van verwerkingsvoorschriften
• Overdracht van een onderhoudsadvies

Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept II:

• Controle op compleetheid
• De volgende werkzaamheden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften;
   - opslag op het werk
   - stellen, aanbrengen en verwerken
   - repareren van beschadigingen
   - herstellen van voorlaksysteem
   - voor zover van toepassing deuren nauwkeurig afhangen, sluitnaden controleren en conform verwerkingsvoorschriften afwerken
   - beglazen en direct afdichten (afkitten)
   - voorbereidingen treffen voor het aanbrengen van een voorlak- en aflaklaag (binnen 18 maanden na aflevering)
• Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker

Concept III      Co-makership (tot en met plaatsing in de gevel)   

Verantwoordelijkheden van Theunissen Timmerfabriek bij Concept III:

• Leveren en plaatsen van, al of niet inbraakwerende, geheel afgelakt en beglaasde kozijnen en (voor zover van toepassing) deuren
• Aansluitingen in de gevel conform tekeningen, bestek en opdracht
• Beschermende voorzieningen tijdens de bouwfase
• Overdracht van een onderhoudsadvies

Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept III:

• Controle bij overdracht en oplevering
• Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                      
© 2008 - 2017  Webdesign & Fotografie: YW Fotografie.com